01-Slid-konfer2 02-Szczecin1 04-Szczecin2 06-Szczecin1

Termin nadsyłania streszczeń: 11 kwietnia 2018

Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej: 15 kwietnia 2018