01-Slid-konfer2 02-Szczecin1 04-Szczecin2 06-Szczecin1

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Katedra Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w dorocznym spotkaniu toksykologów sądowych.

Tegoroczne spotkanie będzie próbą odpowiedzi na pytanie: „Dokąd zmierzasz toksykologio sądowa?” W ostatnich latach doszło bowiem do znaczących zmian w obszarze działania toksykologów sądowych. Pojawiły się nowe wyzwania analityczne i interpretacyjne, w szczególności związane z wprowadzaniem na rynek dużej liczby nowych substancji psychoaktywnych, a także rozwojem technik analitycznych, pozwalających na wykrywanie substancji na coraz niższym poziomie. Nadal dużo wątpliwości pozostaje w zakresie interpretacji pojęć „stanu po użyciu” i „stanu pod wpływem” środków odurzających czy środków działających podobnie do alkoholu. Dużym zmianom uległ również sam rynek usług analityczno-opiniodawczych, a coraz większa liczba ekspertyz i opinii sporządzana jest przez podmioty inne niż właściwe jednostki uczelni, instytuty badawcze czy laboratoria kryminalistyczne Policji. Z powyższego względu Organizatorzy jubileuszowej XXXV Konferencji Toksykologów Sądowych postanowili poświęcić główne sesje na prezentacje oraz dyskusję poświęconą stanowi toksykologii sądowej w Polsce i możliwym kierunkom jej rozwoju.

Uczestnicy Konferencji będą również mieli możliwość przedstawienia ciekawych przypadków z praktyki opiniodawczej, a także doniesień z prowadzonych badań naukowych, zarówno w formie krótkich prezentacji ustnych, jak i plakatów.

Obrady Konferencji zostaną poprzedzone warsztatami analitycznymi.

Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w XXXV Konferencji Toksykologów Sądowych.