Opłata konferencyjna - 250 zł
Opłata konferencyjna dla jej uczestników obejmuje udział w warsztatach i sesjach naukowych oraz materiały konferencyjne.

Opłatę konferencyjną należy przekazywać na konto:

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków
Narodowy Bank Polski (NBP)
Oddział Okręgowy w Krakowie, 
ul. Basztowa 20, 39-960 Kraków
Numer rachunku:
PL 80 1010 1270 0010 4913 9800 0000
BIC/SWIFT: NBPLPLPW

Niewniesienie opłaty do dnia 15 kwietnia 2019 roku traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w konferencji.


W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 30 kwietnia 2019 r. organizatorzy nie zwracają opłaty konferencyjnej.

Każda osoba zgłaszająca się na Konferencję musi wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

logo kopernik150XXXVI Konferencja Toksykologów Sądowychlogo ies1a

XI Ogólnopolski Zjazd Naukowy Toksykologów Klinicznych