01-Slid-konfer2 02-Szczecin1 04-Szczecin2 06-Szczecin1

Opłata konferencyjna - 375 zł

Opłata konferencyjna dla jej uczestników obejmuje udział w warsztatach i sesjach naukowych, materiały konferencyjne, kawę i poczęstunek w trakcie przerw, dwa obiady (10.05, 11.05), spotkanie towarzyskie połączone z kolacją (10.05).

Opłatę konferencyjną należy przekazywać na konto:

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków
Narodowy Bank Polski (NBP)
Oddział Okręgowy w Krakowie, ul. Basztowa 20, 39-960 Kraków
Numer rachunku: PL 80 1010 1270 0010 4913 9800 0000
BIC/SWIFT: NBPLPLPW

Niewniesienie opłaty do dnia 15 kwietnia 2018 roku traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w konferencji.
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 30 kwietnia 2018 r. organizatorzy nie zwracają opłaty konferencyjnej.