• Rezerwacja hotelu: 5 kwietnia 2019 roku
  • Nadsyłanie streszczeń: 5 kwietnia 2019 roku
  • Wniesienie opłaty konferencyjnej: 15 kwietnia 2019 roku
  • Rezygnacja z udziału w Konferencji: 30 kwietnia 2019 rokulogo kopernik150XXXVI Konferencja Toksykologów Sądowychlogo ies1a

XI Ogólnopolski Zjazd Naukowy Toksykologów Klinicznych