Interpretacja wyników badań toksykologicznych

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we współpracy z Pomorskim Centrum Toksykologii w Gdańsku, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XXXVI Konferencji Toksykologów Sądowych oraz XI Ogólnopolskim Zjeździe Naukowym Toksykologów Klinicznych, która odbędzie się w dniach 6-8 maja 2019 roku w Olszynie.

Rozwój metod analitycznych sprawił, że uzyskanie wyniku badania materiału biologicznego na zawartość narkotyków, leków, trucizn czy innych ksenobiotyków jest coraz łatwiejsze. Jednocześnie coraz większym wyzwaniem jest prawidłowa ocena tego wyniku, ponieważ do tego konieczna jest wiedza na temat ograniczeń poszczególnych metod czy samych testerów bądź aparatów, ich czułości czy selektywności, ale też wiedza na temat procesów metabolicznych i innych zachodzących w organizmie czy przemian zachodzących w próbce po pobraniu. Dlatego kluczowego znaczenia nabiera wiedza toksykologa wykonującego badania laboratoryjne i jego ścisła współpraca z lekarzami – toksykologami klinicznymi czy medykami sądowymi. Z kolei lekarze przy ocenie stanu pacjenta czy określeniu przyczyny zatrucia powinni być świadomi organiczeń metod analitycznych i powinni potrafić
w sposób właściwy zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych.

Z powyższego względu, Organizatorzy tegorocznej Konferencji postanowili zorganizować wspólne spotkanie toksykologów – analityków pracujących w laboratoriach sądowych, kryminalistycznych czy szpitalnych oraz toksykologów klinicznych – lekarzy pracujących w oddziałach ostrych zatruć, w celu wymiany doświadczeń odnośnie interpretacji wyników badań toksykologicznych. Zamierzeniem Organizatorów jest podzielenie się doświadczeniami przez Uczestników, ale też zdefiniowanie obszarów wymagających doskonalenia i znalezienie narzędzi to umożliwiających. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostaną również medycy sądowi jako kolejna grupa specjalistów zajmująca się interpretacją wyników badań toksykologicznych.

Konferencja będzie również okazją do przedstawienia wyników zrealizowanych projektów badawczych, a także interesujących przypadków z praktyki toksykologów sądowych i toksykologów klinicznych.

logo kopernik150XXXVI Konferencja Toksykologów Sądowychlogo ies1a

XI Ogólnopolski Zjazd Naukowy Toksykologów Klinicznych