XXXVI Konferencja Toksykologów Sądowych 
XI Ogólnopolski Zjazd Naukowy Toksykologów Klinicznych
Olsztyn, 6-8 V 2019 r.